Bacteriële populaties van Arabidopsis thaliana na U blootstelling: invloed op (wortel)groei.

SCK•CEN Mentor

Saenen Eline, esaenen@sckcen.be, +32 (0)14 33 88 11

Expert group

Biosphere Impact Studies

Introduction

Uranium (U) is een natuurlijk voorkomend radionuclide. Blootstelling hieraan heeft een negatieve impact op de plantengroei. Het is geweten dat een eerdere blootstelling aan een milde stressor kan leiden tot een betere of snellere activatie van de verdedigingsmechanismen wanneer planten opnieuw worden blootgesteld aan stress, wat mogelijk leidt tot een verbeterede plantengroei onder stress condities. Deze ‘adaptatie’ kan mogelijks doorgegeven worden aan de volgende generatie. We spreken dan van transgenerationele effecten. Het is geweten dat epigenetische veranderingen aan de basis kunnen liggen van deze transgenerationele effecten. Maar ook de bacteriële populaties in de plant kunnen veranderen onder stress condities, en kunnen dus ook bijdragen aan een betere plantengroei in volgende generaties.

De hypothesen van dit onderzoek zijn:

(1) de karakteristieken van de bacteriële populaties in de U-zaden verschillen van deze in de controlezaden

(2) inoculeren van planten met U-resistente bacteriën zal leiden tot een betere (wortel-)groei tijdens U blootstelling

Objective

Binnen dit project gaan we het effect van eerdere blootstelling aan U onderzoeken. Hiervoor zullen twee zaadtypes gebruikt worden: controle-zaden en zaden die in hun vorige generatie gegroeid zijn op 2 µM U (lage U concentratie). Deze zaden zullen in eerste instantie opgegroeid worden op verticale agarplaten en blootgesteld worden aan 0 of 25 µM U waarbij we de wortelgroei gaan opvolgen gedurende 7 dagen. Vervolgens gaan we van zowel de controle-zaden als de U-zaden de bacteriële populaties isoleren en karakteriseren. Op basis van de karakteristieken zullen enkele bacteriën geselecteerd worden voor een inoculatie-experiment. Hierbij worden deze bacteriën aan de planten toegediend en zal de wortelgroei opnieuw bestudeerd worden na U-blootstelling.
 

The minimum diploma level of the candidate needs to be

A2: Upper secondary school (+7th year BSO)

The candidate needs to have a background in

Biology , Chemistry