Een betere karakterisering van de uitstoot van radioactieve edelgassen tijdens de normale werking van nucleaire installaties

SCK•CEN Mentor

Camps Johan, jcamps@sckcen.be, +32 (0)14 33 27 61

Expert group

Crisis Management and Decision Support

Introduction

Nucleaire installaties of processen, zoals kernreactoren voor energieproductie, onderzoeksreactoren, productie van radioisotopen voor de geneeskunde, lozen kleine hoeveelheden radioactiviteit naar de atmosfeer. Deze lozingen zijn sterk gereguleerd en maken slechts een heel klein deel uit van de totale blootstelling aan straling van de Belgische bevolking. Een belangrijke groep van radionucliden die geloosd worden zijn edelgassen, waaronder xenon, krypton, argon en radon isotopen, daar deze eenvoudiger vrijkomen en ook moeilijker dan andere elementen kunnen gefilterd worden. Ondanks ze vanuit de optiek van stralingsbescherming enkel aanleiding geven tot triviale dosissen voor de bevolking kunnen ze invloed hebben op detectienetwerken van straling en radioactiviteit in de onmiddelijke omgeving tot op heel grote afstanden. Daarnaast verlenen deze lozingen zich ook om studies uit te voeren m.b.t. het beter detecteren van radioactieve edelgassen in de leefomgeving, modellen te testen die de atmosferische verspreiding na een radioactieve lozing in kaart kunnen brengen, radiologische impact modellen te valideren, ...

Het SCK•CEN doet onderzoek in dit domein: zowel de ontwikkeling van modellen (of beter gebruik) voor atmosferische verspreiding, radiologische impactanalyses en methoden om deze nucliden beter te detecteren in het leefmilieu. Afhankelijk van het juiste tijdstip van de stage/bachelorproef kan de student meewerken in één van de lopende projeceten in één van deze domeinen, waarin hij/zij grotendeels zelfstandig een aantal analyses eventueel gecombineerd met metingen zal uitvoeren.

Objective

De specifieke doelstellingen kunnen naargelang het moment dat de student beschikbaar is voor de stage bijvoorbeeld de volgende zijn:

1/ Aanmaken en analyseren van een dataset van radiologische metingen: dit kan een dataset zijn op basis van het Belgische TELERAD netwerk gecombineerd met andere data, metingen uitgevoerd gedurende specifieke meetcampagnes, metingen uitgevoerd door de wereldwijde edelgascomponent van het Internationaal Monitoring Systeem dat opgezet werd ter verificatie van het verdrag op het bannen van nucleaire (test)explosies en waartoe SCK•CEN toegang heeft als lid van het Belgische Nationaal Data Centrum. De student kan hiervoor sofware naar keuze gebruiken zoals bijvoorbeeld Excel, Mathlab, R of kan hiervoor zelf software schrijven (bv. in python, ...);

2/ Het zelfstandig of in de context van een meetcampagne metingen uitvoeren en deze metingen verder analyseren (inclusief eventuele kalibraties). Hiertoe kunnen ook behoren het testen van een set-up, het uitvoeren van testmetingen. Verschillende meettechnieken kunnen hierbij gebruikt worden zoals: directe metingen van omgevingsdosisequivalenttempo, in-situ spectroscopische metingen, bèta gross counting, ... ook het nemen van luchtmonsters is niet uitgesloten;

3/ Het verder ontwikkelen van tools voor atmosferische dispersiemodellering en/of radiologisch impact analyse (dosismodellen). Hiervoor zal in het algemeen moeten geprogrammeerd worden.

Een meer algemene doelstelling is dat de student zijn specifieke werk in een meer globale context moeten plaatsen die het werk kadert in het groter geheel van het project en via bv. literatuurstudie het werk ook positioneert in state-of-the-art onderzoek in dit domein.

 

The minimum diploma level of the candidate needs to be

A2: Upper secondary school (+7th year BSO)

The candidate needs to have a background in

Physics , Informatics , Mathematics , Kern-en stralingsfysica

Estimated duration

één maand tot enkele maanden