Fytoremediatie van radionucliden uit waterig milieu

SCK•CEN Mentor

Vanhoudt Nathalie, nvanhoud@sckcen.be, +32 (0)14 33 21 12

Expert group

Biosphere Impact Studies

Introduction

Door ongevallen in de nucleaire sector (e.g. Fukushima), de berging van radioactief afval, industriële activiteiten, etc. kan het milieu verontreinigd geraken met een hele reeks aan radionucliden (e.g. 137Cs, 90Sr, 60Co, 241Am, etc.). Water (rivieren, meren, kanalen, etc.) is hierbij een belangrijk milieucompartiment dat verontreinigd kan geraken. Fytoremediatie is het gebruik van planten voor het verwijderen, afbreken of immobiliseren van schadelijke stoffen uit bodems of water. In dit onderzoek willen we dan ook de mogelijkheid bestuderen om planten te gebruiken om radionucliden uit water te verwijderen. Uit een uitgebreide literatuurstudie is gebleken dat, in tegenstelling tot het remediëren van bodem, verschillende planten potentieel vertonen om deze radionucliden te verwijderen uit water. Deze studies zijn echter meestal uitgevoerd onder specifieke laboratoriumcondities zonder de invloed van de omgevingsfactoren en de aanwezigheid van andere elementen of radionucliden op de opnamecapaciteit van de planten te onderzoeken.

Objective

Tijdens dit stageonderzoek is het dan ook de bedoeling om de opnamecapaciteit van verschillende planten die geselecteerd zijn tijdens de literatuurstudie te bepalen voor verschillende radionucliden en de invloed van de concentratie, pH, biomassa/water verhouding en contact tijd op deze opnamecapaciteit te onderzoeken.

The minimum diploma level of the candidate needs to be

A2: Upper secondary school (+7th year BSO)

The candidate needs to have a background in

Chemistry , Biology