GIP proefdierverzorging en onderhoud in het animalarium SCK-CEN

SCK•CEN Mentor

Neefs Mieke, mneefs@sckcen.be, +32 (0)14 33 21 27

Expert group

Radiobiology

SCK•CEN Co-mentor

Baatout Sarah , sbaatout@sckcen.be , +32 (0)14 33 27 29

Introduction

Binnen de eenheid Radiobiologie bestuderen we de effecten van ioniserende straling om embryo' van muizen , effecten van gewichtloosheid op muizen en kankeronderzoek in preliminaire fase. Hiervoor heeft men proefdiermodellen nodig. De dieren worden gehuisvest in het animalarium onder strikte condities, rekening houdend met de nieuwe wetgeving betreffende dierenwelzijn.

Objective

Tijdens de stage van  8 weken zal de student kennismaken met de werking van het animalarium, procedures volgen en zelf meewerken aan de dagelijkse taken van een dierenverzorger zoals koppelen  en verzorgen van de dieren, verversen, wassen en autoclaveren van kooien, steriliseren van materialen. Ook administratie hierrond is zeer belangrijk zoals het bijhouden van een register waarin alle informatie terug te vinden is van de dieren. Verder zal de student ook kennismaken met de procedures in het labo zals dissecties van muizen, inzetten van celculturen, maken van histologische coupes,...Op het einde van de stage zal de student een stageverslag schrijven.

The minimum diploma level of the candidate needs to be

A2: Upper secondary school (+7th year BSO)

The candidate needs to have a background in

Biology

Estimated duration

8 weken