Ontwikkeling en validatie van gammaspectrometrie meetprocedures m.b.v. labsocs software

SCK•CEN Mentor

Adriaensen Lesley, ladriaen@sckcen.be, +32 (0)14 33 32 26

Expert group

Radiochemistry

Introduction

Gammaspectrometrie is een analysetechniek die gebruikt kan worden voor de identificatie en kwantificatie van gammastralers in verschillende soorten radioactieve stalen. Om betrouwbare analyseresultaten te bekomen moet de gamma detector juist gecalibreerd worden. Voor kwalitatieve resultaten is een energiecalibratie voldoende, voor kwantitatieve resultaten is een energie-en efficiëntiecalibratie nodig. Een efficiëntiecalibratie wordt steeds opgesteld voor een welbepaalde meetgeometrie. De calibratie is dus enkel geldig voor een bepaald type monster met welbepaalde afmetingen en een specifieke meetopstelling. Wanneer de afmetingen en/of hoeveelheid van het monster veranderen of de meetopstelling veranderd, is de efficiëntiecalibratie niet meer bruikbaar. Het is bijgevolg tijdrovend om voor elke verandering in meetgeometrie een nieuwe efficiëntiecalibratie op te stellen. Daarom werd Labsocs software van Canberra aangekocht.

Labsocs software is ontwikkeld om een efficiëntiecalibratie te berekenen i.p.v. deze experimenteel te bepalen. Deze manier van werken spaart veel tijd en de mogelijkheden zijn uitgebreid. Het is de bedoeling om in deze thesis verschillende calibraties te maken met Labsocs voor meerdere soorten stalen. Deze calibraties zullen gevalideerd worden door ze te vergelijken met experimenteel bepaalde caliraties.

 

Objective

Het is de bedoeling om op het einde van de thesis een reeks betrouwbare calibraties voorhanden te hebben voor verschillende soorten stalen. Al de staalvoorbereidingen, de metingen met gammaspectrometrie en de bijhorende berekeningen zullen door de student worden uitgevoerd.

The minimum diploma level of the candidate needs to be

Academic bachelor

The candidate needs to have a background in

Chemistry