Stage in de radioprotectie voor arbeidsgeneesheren / 2019-6

SCK•CEN Mentor

Holmstock Luc, lholmsto@sckcen.be, +32 (0)14 33 28 00

Expert group

External Medical Surveillance

SCK•CEN Co-mentor

De Wit Stefaan , sdwit@sckcen.be , +32 (0)14 33 28 10

Introduction

De stage bestaat vooral uit bezoeken aan diverse diensten die actief zijn op het vlak van onderzoek en stralingsbescherming m.b.t. werknemers op het SCK•CEN (personendosimetrie, anthropogammametrie, lage activiteitsmetingen, noodplanning, gebruik stralingscontroleapparatuur, laboratoria LHMA, BR2 reactor, enz.). Er is ook een bezoek aan Belgoprocess N.V. voorzien.

Objective

Deze stage kadert in de vereisten voor arbeidsgeneesheren om een wettelijke erkenning door het FANC/AFCN te kunnen bekomen volgens het KB van 20.07.2001 (ARBIS, Art 75: Erkenning van geneesheren).

The minimum diploma level of the candidate needs to be

MD

The candidate needs to have a background in

Medical