Stage in de radioprotectie voor arbeidsgeneesheren / 2019-7

SCK•CEN Mentor

Holmstock Luc, lholmsto@sckcen.be, +32 (0)14 33 28 00

Expert group

External Medical Surveillance

SCK•CEN Co-mentor

De Wit Stefaan , sdwit@sckcen.be , +32 (0)14 33 28 10

Introduction

De stage bestaat vooral uit bezoeken aan diverse diensten die actief zijn op het vlak van onderzoek en stralingsbescherming m.b.t. werknemers op het SCK•CEN (personendosimetrie, anthropogammametrie, lage activiteitsmetingen, noodplanning, gebruik stralingscontroleapparatuur, laboratoria nabestralingsonderzoek, BR2- reactor, BR1-reactor/GUINEVERE, ontmantelingsproject BR3,...). Er is ook een bezoek voorzien aan BELGOPROCESS (beheer radioactief afval in België).

Objective

De stage kadert in de vereisten voor arbeidsgeneesheren die een wettelijke erkenning door het FANC/AFCN dienen te bekomen om het arbeidsgeneeskundig toezicht te mogen uitvoeren over werknemers beroepshalve blootgesteld aan ioniserende straling volgens het KB van 20.07.2001 (zie ARBIS, Art. 75: Erkenning van Geneesheren)

The minimum diploma level of the candidate needs to be

MD

The candidate needs to have a background in

Medical