Studie naar het uitlooggedrag van natuurlijke radionucliden uit bodems

SCK•CEN Mentor

Vanhoudt Nathalie, nvanhoud@sckcen.be, +32 (0)14 33 21 12

Expert group

Biosphere Impact Studies

SCK•CEN Co-mentor

Impens Nathalie, nimpens@sckcen.be, +32 (0)14 33 28 45

Introduction

Het eindwerk kadert binnen het onderzoek dat gericht is naar het uitlogen van natuurlijke radionucliden uit bouwmaterialen of andere industriële materialen, afvalstoffen en bodems.

Objective

In dit eindwerk zullen we de uitloging van radionucliden uit bodems of bouwmaterialen nader onderzoeken via standaardmethoden die reeds gebruikt worden voor uitloging van andere risicohoudende stoffen (“Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor stortplaats”, CMA/2/II/A.9.5, en/of “Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor bouwstof”, CMA/2/II/A.9.1; Belgisch Staatsblad 25/3/2016, Bijlage 3). We zullen (één van) deze methoden uittesten, koppelen aan analysemethoden om uitgeloogde radionucliden te bepalen, en zo mogelijk valideren.

The minimum diploma level of the candidate needs to be

A2: Upper secondary school (+7th year BSO)

The candidate needs to have a background in

Chemistry