Onthaaldag voor leerkrachten | Kernenergie - Hoe? Wat? Waarom? Gisteren, vandaag en morgen.

February 3, 2016   Mol (BELGIUM)

De SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology organiseert een serie van onthaaldagen voor leerkrachten rond radioactiviteit in onze samenleving. Door middel van presentaties, bezoeken en interactieve dialoogsessies met de wetenschappers van het Studiecentrum voor Kernenergie, kunnen leerkrachten meer gedetailleerde informatie krijgen die in de lessen kan gebruikt worden.

Kernenergie - Hoe? Wat? Waarom? Gisteren, vandaag en morgen.

In 1942 slaagde Enrico Fermi er in om een gecontroleerde kettingreactie op te wekken in een kernreactor. Al gauw werd deze technologie gebruikt om elektriciteit op te wekken in kerncentrales. België speelde, en speelt, nog steeds een pioniersrol in de ontwikkeling van kernreactortechnologie.

Deze onthaaldag start met een overzicht van de historische ontdekkingen die aan de basis liggen van de reactortechnologie. Je bezoekt de controlezaal van de eerste reactor in België, met een uniek zicht op de reactor zelf. Onze gids neemt je daarna mee in het verhaal van verdere ontwikkelingen, die streven naar een steeds veiligere manier van werken en die ook kwesties zoals afvalproductie niet uit de weg gaan.