Basisopleiding stralingsbescherming

October 7 - 11, 2019   Mol (BELGIUM)

Na het volgen van deze cursus, zal de deelnemer

Op vlak van kennis

 • Kennis en begrip hebben van de oorsprong, de eigenschappen en de toepassingen van ioniserende straling
 • De interactiemechanismen tussen verschillende soorten straling en materie kunnen benoemen en uitleggen
 • De voornaamste gezondheidsrisico’s gerelateerd aan een blootstelling aan ioniserende straling kunnen benoemen
 • De fundamentele principes van het stralingsbeschermingssysteem en haar toepassing, zoals bepaald in nationale en internationale regelgeving, kennen en kunnen verklaren
 • Inzicht verwerven in de organisatie van de stralingsbescherming in normale en accidentele omstandigheden
 • De betekenis van de verschillende dosimetrische grootheden begrijpen
 • Verschillende meetmethodes en de bijhorende apparatuur kennen voor verschillende types van meting (omgevingsdosimetrie, inwendige en uitwendige personendosimetrie) van verschillende soorten straling
 • De karakteristieken van radon en natuurlijke radioactieve materialen kennen

Op vlak van kunde

 • Verschillende meettoestellen kunnen gebruiken om stralingsbronnen te karakteriseren en dosissen te meten
 • Dosisbeperkende maatregelen kunnen aanwenden zoals blootstellingstijd reduceren, afstand vergroten en de juiste afscherming selecteren en berekenen
 • Contextuele en ethische redeneringen kunnen opbouwen in het kader van stralingsbeschermingsproblematieken

Op vlak van competenties (autonomie/verantwoordelijkheid)

 • De voornaamste principes van operationele stralingsbescherming kunnen toepassen in een dagelijkse werkomgeving
 • Zich bewust zijn van de complexiteit van nucleaire toepassingen