Basisopleiding stralingsbescherming

October 12 - 16, 2020   Mol (BELGIUM)

Sinds de eerste ontdekkingen van Marie Curie, Henri Becquerel, Ernest Rutherford en vele anderen werd een diep inzicht ontwikkeld in de risico's en voordelen van de toepassing van radioactiviteit in de dagelijkse commerciële en onderzoekspraktijk. Het wetenschappelijke domein van de stralingsbescherming evolueert voortdurend, gedreven door nieuw onderzoek en door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de dagelijkse industriële en medische sector. Daarnaast ijveren nationale en internationale normen, reglementen en richtlijnen voor de toepassing van dagelijkse praktijken en procedures die de bescherming van de werknemers, het publiek en het milieu waarborgen.

Deze 5-daagse opleiding behandelt de basisfysica van radioactieve verschijnselen en geeft een overzicht van de meest courante toepassingen. Ze presenteert de recentste kennis inzake persoonlijke en omgevingsdosimetrie, detectietechnieken, aspecten rond noodplanning en de biologische effecten van ioniserende straling. Ook de wettelijke aspecten van het gebruik van radioactiviteit komen aan bod.

De theoretische lessen worden aangevuld met praktische oefeningen in het gebruik van meetapparatuur en de correcte toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een technisch bezoek aan één van de laboratoria van
SCK CEN verrijkt en illustreert de verworven kennis met de praktijk van reële situaties.
Vermits het werken met nucleaire technologie niet alleen technische kennis maar ook inzicht in maatschappelijke problemen vereist, is een module voorzien waarin we nadenken en discussiëren over de filosofische en ethische aspecten van de rechtvaardiging en het gebruik van nucleaire technologie.