Basisopleiding stralingsbescherming

October 18 - 22, 2021   Mol (BELGIUM)

Stralingsbescherming voor werknemers, publiek en omgeving vormt een grote uitdaging in de industriële toepassingen van stralingsbescherming. Het gebruik van toestellen die ioniserende straling uitzenden en het werken met radioactieve stoffen is niet zonder risico. Maatregelen op vlak van stralingsbescherming dienen genomen te worden om de mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van een blootstelling te vermijden,te  beperken en te beheren.

Deze 5-daagse opleiding biedt een inzicht in verschillende onderwerpen verbonden aan stralingsbescherming, zoals nucleaire en stralingsfysica, radiobiologie, detectie en dosimetrie. In aanvulling van het wettelijke en wetenschappelijke kader in stralingsbescherming wordt het beheer van natuurlijke en kunstmatige stralingsbronnen in industrie en geneeskunde besproken, inclusief aspecten gerelateerd aan afval en berging, alsook noodplanning.

De theoretische lessen worden aangevuld met praktische oefeningen in het gebruik van meetapparatuur en de correcte toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een technisch bezoek aan verschillende laboratoria van SCK CEN verrijkt en illustreert de verworven kennis met de praktijk van reële situaties en demonstreert de vertaling naar een praktische ALARA aanpak.
Vermits het werken met nucleaire technologie niet alleen technische kennis maar ook inzicht in maatschappelijke problemen vereist, is een module voorzien waarin we nadenken en discussiëren over de filosofische en ethische aspecten van de rechtvaardiging en het gebruik van nucleaire technologie.