Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III (industriële toepassing)

February 20 - 21, 2020   Mol (BELGIUM)

Na het voltooien van deze opleiding is de deelnemer in staat om:

Op vlak van kennis:

 • Kennis en begrip hebben van de oorsprong, de eigenschappen en de toepassingen van ioniserende straling.
 • De voornaamste gezondheidsrisico’s gerelateerd aan een blootstelling aan ioniserende straling kunnen benoemen.
 • Het onderscheid maken tussen risico’s van bestraling en besmetting.
 • De betekenis van de verschillende dosimetrische grootheden begrijpen.
 • Verschillende meetmethodes en de bijhorende apparatuur kennen voor verschillende types van meting (omgevingsdosimetrie, inwendige en uitwendige personendosimetrie) van verschillende soorten straling.
 • De individuele en collectieve beschermingsmiddelen tegen externe bestraling, inwendige en uitwendige besmetting opsommen.
 • De werking en goede praktijk toe lichten inzake het gebruik van röntgentoestellen.
 • Voorbeelden kunnen geven van goede praktijk bij werken met radioactieve bronnen, zoals beheer van besmettingen, gebruik van PBMs, inventarisatie en werkprocedures en het beheer van radioactief afval.
 • De algemene principes in stralingsbescherming verklaren.
 • De verschillende methoden van risicoanalyse beschrijven.
 • Voorbeelden geven van risicoanalyses in stralingsbescherming.
 • Het vergunningenstelsel beschrijven.
 • De wetgeving inzake transport van radioactieve materialen beschrijven, inclusief de gerelateerde werkprocedures.
 • De organisatie van de fysische controle toelichten, met inbegrip van de bescherming van werknemers en externe werkers.
 • De reglementaire opdrachten van een agent stralingsbescherming beschrijven.
 • De grote lijnen van de wetgeving en werkprocedures verklaren in verband met transport van radioactieve materialen.

Op vlak van vaardigheden:

 • Dosisbeperkende maatregelen kunnen aanwenden zoals blootstellingstijd reduceren, afstand vergroten en de juiste afscherming selecteren.

Op vlak van autonomie/verantwoordelijkheid:

 • De voornaamste principes van operationele stralingsbescherming kunnen toepassen in een dagelijkse werkomgeving.
 • Zich bewust zijn van de complexiteit van nucleaire en radiologische toepassingen.