Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III

October 29 - 30, 2020   Mol (BELGIUM)

Met de omzetting van de 2013/59/EURATOM Richtlijn naar nationale regelgeving worden professionele profielen gedefinieerd in stralingsbescherming. Deze dienen advies te verlenen en toezicht te houden op de maatregelen die nodig zijn om de werknemers, het publiek en de omgeving te beschermen tegen de nadelige effecten van ioniserende straling.
Eén van deze professionele profielen is de agent voor stralingsbescherming (Radiation Protection Officer - RPO), gedefinieerd als een persoon die technisch bekwaam is op het gebied van stralingsbescherming voor bepaalde soort handelingen of installaties om toezicht te houden op de toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een Technisch Reglement ontworpen die de opleidingsvoorwaarden voor RPOs beschrijft, waarin men een onderscheid maakt tussen verschillende klasses van installaties en het gebruik van toestellen die ioniserende straling voortbrengen vs het gebruik van radioactieve bronnen. Deze opleidingsvoorwaarden omvatten een basisopleiding, een aanvullende opleiding en een praktische opleiding die allen dienen goedgekeurd te worden door de deskundige in stralingsbescherming (Radiation Protection Expert – RPE) verbonden aan de inrichting.

Deze opleiding omvat de theoretische basisopleiding, en bestaat uit 2 modules:

  • Basispricipes van ioniserende straling en stralingsbescherming (1 dag)
  • Specifieke onderwerpen in volgende twee domeinen (halve dag per domein):
             -  toestellen die ioniserende straling voortbrengen; 
             -  het gebruik van radioactieve bronnen.

Tijdens deze opleiding wordt een algemene benadering vooropgesteld die van toepassing is in verschillende sectoren. Tijdens deze opleidingssessie wordt voornamelijk gefocust op medische toepassingen.

Na afloop van iedere module volgt een kennistest. Deze theoretische basisopleiding dient vervolledigd te worden met een aanvullende en praktische opleiding onder verantwoordelijkheid van de exploitant en goedgekeurd door de deskundige in stralingsbescherming verbonden aan de inrichting.