Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III voor industriële toepassingen

September 9 - 10, 2019   Mol (BELGIUM)

Na het voltooien van deze opleiding is de deelnemer in staat om:

Op vlak van kennis

 • Kennis en begrip hebben van de oorsprong, de eigenschappen en de toepassingen van ioniserende straling
 • De voornaamste gezondheidsrisico’s gerelateerd aan een blootstelling aan ioniserende straling kunnen benoemen
 • Het onderscheid te maken tussen risico’s van bestraling en besmetting
 • De betekenis van de verschillende dosimetrische grootheden begrijpen
 • Verschillende meetmethodes en de bijhorende apparatuur kennen voor verschillende types van meting (omgevingsdosimetrie, inwendige en uitwendige personendosimetrie) van verschillende soorten straling
 • De individuele en collectieve beschermingsmiddelen tegen externe bestraling, inwendige en uitwendige besmetting op te sommen
 • De werking en goede praktijk toe te lichten inzake het gebruik van röntgentoestellen
 • Voorbeelden te kunnen geven van goede praktijk bij werken met radioactieve bronnen, zoals beheer van besmettingen, gebruik van PBMs, inventarisatie en werkprocedures bij gebruik van radioactieve bronnen, en het beheer van radioactief afval
 • De algemene principes in stralingsbescherming te verklaren
 • De verschillende methoden van risicoanalyse te beschrijven
 • Voorbeelden te geven van risicoanalyses in stralingsbescherming
 • Het vergunningenstelsel te beschrijven
 • De wetgeving inzake transport van radioactieve materialen te beschrijven, inclusief de gerelateerde werkprocedures
 • De organisatie van de fysische controle toe te lichten, met inbegrip van de bescherming van werknemers en externe werkers
 • De reglementaire opdrachten van een agent stralingsbescherming te beschrijven
 • De grote lijnen van de wetgeving en werkprocedures te verklaren in verband met transport van radioactieve materialen

Op vlak van vaardigheden

 • Dosisbeperkende maatregelen kunnen aanwenden zoals blootstellingstijd reduceren, afstand vergroten en de juiste afscherming selecteren

Op vlak van autonomie/verantwoordelijkheid

 • De voornaamste principes van operationele stralingsbescherming kunnen toepassen in een dagelijkse werkomgeving
 • Zich bewust zijn van de complexiteit van nucleaire en radiologische toepassingen