Informatie en vorming in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS

March 13, 2018   Mol (BELGIUM)

Deze opleiding behandelt de volgende onderwerpen:

  • Inleiding radioactiviteit en ioniserende straling;
  • De gezondheidsrisico's ten gevolge van de blootstelling aan ioniserende straling;
  • De basisnormen in de stralingsbescherming zoals bepaald in het ARBIS;
  • De goede praktijk die een doeltreffende bescherming waarborgt, inclusief de collectieve en individuele beschermingsmaatregelen;
  • De betekenis van waarschuwingstekens, symbolen en vermeldingen opgelegd door het ARBIS;
  • De wettelijke verplichtingen in stralingsbescherming van de werknemer en werkgever op technisch en medisch vlak, inclusief in het kader van een noodgeval.