Informatie en vorming in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS

March 13, 2018   Mol (BELGIUM)

Na het voltooien van deze opleiding is de deelnemer in staat om: 

Op vlak van kennis

  • de fysische grondslagen van radioactiviteit en ioniserende straling te verklaren;
  • de belangrijkste biologische effecten op te sommen;
  • de drie fundamentele principes van het systeem van stralingsbescherming, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001, toe te lichten;
  • de belangrijkste waarschuwingssymbolen en aanduidingen opgelegd door de regelgeving te herkennen;
  • voorbeelden te geven van goede praktijk op vlak van individuele en collectieve beschermingsmaatregelen.

 Op vlak van vaardigheden

  • de eigen bescherming te optimaliseren door het verminderen van de blootstellingstijd, het vergroten van de afstand tot de bron en de selectie van een gepaste afscherming;
  • de belangrijkste wettelijke verplichtingen op vlak van stralingsbescherming toe te passen in een gecontroleerde of bewaakte zone.

Op vlak van verantwoordelijkheid/autonomie

  • de maatregelen eigen te maken die het mogelijk maken om de bestaande dosislimieten te respecteren.