Stralingsbescherming | 5 dagen

October 13 - 17, 2014   Mol (BELGIUM)

Radioactiviteit en ioniserende straling zijn geen specifieke producten van de nucleaire industrie. Het radioactieve uranium, alom aanwezig in de bodem en in zeewater, en het isotoop kalium-40, dat in ons lichaam honderden gammastralen per seconde uitstraalt, zijn slechts twee echo’s van het ontstaan van het heelal en de aarde, en getuigen van het feit dat radioactiviteit een cruciaal verschijnsel was (en is) in de evolutie en de ontwikkeling van de natuur. Vanaf het einde van de 19eeeuw werd duidelijk dat radioactiviteit als wetenschappelijke toepassing ook in de maatschappij kan aangewend worden, en werd ook de kracht ervan zichtbaar bij ‘verkeerd’ gebruik. De bijdragen van Pierre en Marie Curie, Albert Einstein, Heisenberg en vele anderen hebben ervoor gezorgd dat radioactiviteit intussen handelbaar en berekenbaar is. Wat sindsdien onderzocht is, en wat daaruit geleerd werd (en wordt), vindt u terug in deze cursus.