Stralingsbescherming | 5 dagen

October 15 - 19, 2018   Mol (BELGIUM)

Basisbegrippen kernfysica

  • Interactie tussen straling en materie
  • Toepassingen van ioniserende straling
  • Natuurlijke radioactieve materialen en radon
  • Ethische aspecten van het stralingsrisico
  • Incidenten en accidenten - noodplanning
  • Dosimetrische begrippen
  • Biologische effecten van ioniserende straling
  • Meten van stralingsdosis
  • Wetgeving en praktijk van de ALARA-filosofie
  • Praktijkoefeningen