Stralingsbescherming | 5 dagen

October 15 - 19, 2018   Mol (BELGIUM)

  • De prijs voor deze opleiding bedraagt 2400 EUR (BTW incl).

    Meldingen van annulering moeten schriftelijk gericht worden per e-mail aan academy@sckcen.be ten laatste op 1 oktober 2018. No shows en annuleringen na deze deadline kunnen niet meer in rekening worden gebracht, de deelnemer zal een factuur ontvangen voor het volledige bedrag van deelname aan de opleiding.

    De cursist ontvangen een certificaat van aanwezigheid na afloop van de opleiding.