Stralingsbescherming | 9 dagen

September 30 - October 16, 2013   Mol (BELGIUM)

Radioactiviteit en ioniserende straling zijn geen specifieke producten van de nucleaire industrie. Het radioactieve uranium, alom aanwezig in de bodem en in zeewater, en het isotoop kalium-40 in ons lichaam , zijn slechts twee echo’s van het ontstaan van het heelal en de aarde, en getuigen van het feit dat radioactiviteit een cruciaal verschijnsel was (en is) in de evolutie en de ontwikkeling van de natuur. 

Vanaf het einde van de 19de eeuw werd duidelijk dat radioactiviteit als wetenschappelijke toepassing ook in de maatschappij kan aangewend worden. De bijdragen van Pierre en Marie Curie, Albert Einstein, Heisenberg en vele anderen hebben ervoor gezorgd dat radioactiviteit intussen handelbaar en berekenbaar is. Wat sindsdien onderzocht is, en wat daaruit geleerd werd (en wordt), vindt u terug in deze cursus, die volgende onderwerpen behandelt: 

 • Fysica van de radioactiviteit en radioactieve verschijnselen
 • Interactie tussen straling en materie
 • Stralings- en dosismetingen: inleiding, dosimetrie, besmetting en bestraling, praktisch gebruik van meettoestellen
 • Gammaspectrometrie
 • Biologische effecten van ioniserende straling
 • Wetgeving in theorie en praktijk
 • Praktijk van de ALARA-filosofie
 • Techniek van nucleaire installaties
 • Natuurlijke radioactieve materialen en radon
 • Organisatie van off-site noodplanning
 • Ethische aspecten van het stralingsrisico