Stralingsbescherming | 9 dagen

September 30 - October 16, 2013   Mol (BELGIUM)

Deze opleiding is gericht naar mensen die in hun professionele omgeving rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komen met toepassingen van radioactiviteit, en kan zowel voor technisch personeel als voor beleidsverantwoordelijken een interessante aanvulling op de noodzakelijke expertise betekenen.