Bachelorproject Leraar Secundair Onderwijs - Ontwikkeling educatief pakket: “Straling om ons heen”

SCK•CEN Mentor

Van Puyvelde Lisanne, lvpuyvel@sckcen.be, +32 (0)14 33 88 55

Expert group

Academy

SCK•CEN Co-mentor

Coeck Michèle , mcoeck@sckcen.be , +32 (0)14 33 88 50

Introduction

In het dagelijkse leven worden we omringd door straling, zowel door elektromagnetische straling (denk maar aan radiogolven, zichtbaar licht, ultraviolet licht, X-straling,…) als door deeltjesstraling (alfa deeltjes, neutronen, muonen,…). Straling is niet meer of niet minder dan een vorm van energie. Vanaf een bepaalde hoeveelheid energie spreken we van ioniserende straling. Zowel niet-ioniserende als ioniserende straling worden aangewend in allerhande toepassingen.

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in Mol, één van de grootste onderzoekscentra in België, zet zich in voor de ontwikkeling van vreedzame industriële en medische toepassingen van ioniserende straling. SCK•CEN Academy, het opleidings- en trainingscentrum van SCK•CEN, informeert leerlingen en leerkrachten over de wetenschappelijke en technologische aspecten van nucleair onderzoek en geeft inzicht over de gerelateerde sociale context. SCK•CEN Academy ondersteunt STEM via het aanbieden van een specifieke website voor jongeren en leerkrachten, het bijdragen aan educatieve initiatieven van diverse organisaties, het organiseren van wetenschappelijke rondleidingen in de unieke laboratoria en nucleaire installaties van het onderzoekscentrum voor leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs,… Deze activiteiten kunnen leerlingen inspireren tot een STEM georiënteerde studiekeuze.
SCK•CEN Academy wil de doelgroep voor zijn initiatieven uitbreiden naar leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Onderzoek1 wijst immers op het belang om reeds vanaf zeer vroege leeftijd de interesse van kinderen voor STEM op te wekken.

1 W. Van den Berghe, D. De Martelaere, “De keuze van jongeren voor technische en wetenschappelijke studies”, Rapport opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (2012)

 

Objective

Het doel van dit bachelorproject is het ontwikkelen van een educatief pakket voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs, aangevuld met een ondersteunend pakket voor leerkrachten omtrent de eindterm natuurwetenschappen (1ste graad) “zichtbare en onzichtbare straling in verband brengen met verschijnselen en toepassingen uit het dagelijks leven”.

Het educatief pakket voor leerlingen beoogt de interesse van leerlingen te stimuleren voor zichtbare en onzichtbare fysische fenomenen, hen bekend te maken met verschillende vormen van straling (zowel waarneembaar als niet-waarneembaar, zowel ioniserend als niet-ioniserend), hen wegwijs te maken in de verschillende natuurlijke en door de mens gemaakte stralingsbronnen en hen bewust te maken van de voor- en nadelen in het gebruik van straling in diverse toepassingen in het dagelijks leven. Doorheen dit lespakket wordt duurzaamheid, innovatie, creativiteit, wetenschappelijk en kritisch denken beklemtoond. Er wordt gestreefd naar een aantrekkelijk leerpakket met gevarieerde didactische benaderingen (storytelling, rollenspel, activerende werkvormen, …).

Het aanvullend lerarenpakket beoogt de leerkracht te voorzien van achtergrond informatie die hem/haar in staat stelt leerlingen verder te inspireren. Via deze achtergrondinformatie verkrijgt de leerkracht een beter wetenschappelijk inzicht rond straling, stralingsbescherming en diverse toepassingen en wordt ook de sociale context verduidelijkt. Het lerarenpakket kan opgemaakt worden in verschillende formats: folio aangevuld met online materiaal, website, video’s, ….

Interesse om jouw kennis en ervaring uit de opleiding Leraar Secundair Onderwijs aan te wenden voor de ontwikkeling van een educatief pakket “Straling om ons heen” en tegelijk kennis te maken met de werking en het wetenschappelijk onderzoek van de onderzoeksinstelling SCK•CEN ?
Dan is dit bachelorproject voor jou een must!

The minimum diploma level of the candidate needs to be

A2: Upper secondary school (+7th year BSO)