Stage voor verpleegkundige op de arbeidsgeneeskundige dienst van het SCK CEN

SCK•CEN Mentor

Van Meenen Marc, mvmeenen@sckcen.be, +32 (0)14 33 28 10

Expert group

External Medical Surveillance

SCK•CEN Co-mentor

Belmans Ann , abelmans@sckcen.be , +32 (0)14 33 28 09

Introduction

De arbeidsgeneeskundige dienst van het Studiecentrum voor Kernenergie beschikt over de nodige kennis en ervaring betreffende inschatting, voorkoming en behandeling van mogelijke effecten van de werkomstandigheden op de gezondheid van werknemers, met inbegrip van de effecten van ioniserende straling.
Ze verzorgt de periodieke medische opvolging van ongeveer 1800 werknemers die onderworpen zijn aan een verplicht jaarlijks medisch toezicht, alsook de tijdelijke opvolging op het vlak van stralingsbescherming van (gemiddeld op jaarbasis) een 1300-tal werknemers die werken in de gecontroleerde zones komen verrichten.

Objective

Tijdens deze stage zal de student verpleegkunde in aanraking komen met volgende taken die uitgevoerd worden door de medische dienst :

- deelnemen aan het administratief werk in verband met arbeidsgeneeskunde;
- deelnemen aan het klinisch onderzoek (biometrie, elektrocardiogram, audiometrie, radiografie);
- kijkstage in het klinisch labo;
- verstrekken van eerste zorgen bij ongevallen, toedienen van vaccinaties, geven van lessen EHBO.

The minimum diploma level of the candidate needs to be

A2: Upper secondary school (+7th year BSO)

The candidate needs to have a background in

Medical